Politică de Confidențialitate

Continuând demersul nostru privind transparența și colaborarea strânsă, vă informăm că am actualizat politica noastră de confidenţialitate în conformitate cu noul Regulament General European pentru Protecția Datelor (GDPR), care a intrat în vigoare din 09/06/2024.

Astăzi, mai mult decât oricând, poți avea controlul asupra datelor tale personale şi asupra consimţămintelor date pentru prelucrarea acestora.

Politica de confidențialitate și politica de utilizare a cookie-urilor

Georgeta Cici se angajează să protejeze confidențialitatea online a utilizatorilor site-urilor sale web. Astfel, această politică de confidențialitate a fost redactată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare “Regulament”) pentru a vă permite să înțelegeți politica companiei Georgeta Cici referitoare la confidențialitate în privința dumneavoastră, precum și modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră personale atunci când folosiți site-urile noastre (denumit în continuare, colectiv, “Site”). Această politică de confidențialitate vă va furniza, de asemenea, informații astfel încât să puteți să vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale într-o manieră explicită și informată, dacă este cazul.

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul de date, în ceea ce privește toate operațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate pe site, este Georgeta Cici.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Pe măsură ce utilizați site-ul web, vă informăm că Georgeta Cici poate colecta și procesa informații legate de dumneavoastră ca persoană fizică și care permit să fiți identificat (fie direct, fie împreună cu informații suplimentare) sau care sunt legate de alte persoane (“Date Personale”), cum ar fi numele dumneavoastră, un număr de identificare, un ID online sau unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității dumneavoastră fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

a. Vizualizarea datelor

Funcționarea site-ului, așa cum este standard pentru orice site de pe Internet, implică utilizarea sistemelor informatice și a procedurilor software care colectează informații despre utilizatorii site-ului ca parte a operațiunilor de rutină. În timp ce Georgeta Cici nu colectează aceste informații pentru a le conecta la anumiți utilizatori, este posibilă identificarea acelor utilizatori fie direct prin acele informații, fie prin utilizarea altor informații colectate – ca atare, aceste informații sunt, de asemenea, considerate date personale. Aceste informații includ mai mulți parametri referitori la sistemul dumneavoastră de operare și mediul IT, inclusiv adresa dumneavoastră de IP, locația (țara), numele domeniului computerului, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor pe care le solicitați pe site, timpul când au fost făcute solicitările, metoda utilizată pentru a trimite solicitări către server, dimensiunile fișierului obținut ca răspuns la o solicitare, codul numeric care indică starea răspunsului trimis de server (succes, eroare etc.) și așa mai departe. Aceste date sunt folosite exclusiv pentru a compila informații statistice anonime despre utilizarea site-ului, precum și pentru a asigura funcționarea corectă și identificarea oricăror defecțiuni și / sau abuzuri ale site-ului – datele sunt șterse imediat după procesare, cu excepția cazului în care trebuie să fie utilizate pentru identificarea părților responsabile în cazul comiterii unor infracțiuni cibernetice care afectează site-ul web sau terțe părți, caz în care informațiile privind contactele web pot fi păstrate atâta timp cât este necesar.

b. Categorii speciale de date cu caracter personal

În secțiunea “Adaugă în coș” de pe site-ul web, vi se permite să trimiteți date cu caracter personal care pot intra sub incidența categoriei datelor cu caracter personal menționate la art. 4 din Regulamentul pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, adică orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Scopul procesării

Georgeta Cici intenționează să vă utilizeze datele personale, colectate prin intermediul site-ului web, în următoarele scopuri:

 • a. Pentru a furniza produsele solicitate de către dumneavoastră
 • b. Pentru a răspunde oricăror solicitări de asistență sau informații;

4. Temeiul legal și caracterul obligatoriu / discreționar al prelucrării

Temeiul legal al Georgeta Cici pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale constă în:

 • prelucrarea în aceste scopuri este necesară pentru furnizarea Serviciilor și, prin urmare, temeiul legal aplicabil îl reprezintă necesitatea procesării pentru îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră, precum și de a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră – Art. 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament. Nu este obligatoriu să dați către Georgeta Cici datele dumneavoastră personale în aceste scopuri; însă, dacă nu o veți face, Georgeta Cici nu va putea să vă furnizeze niciun serviciu și nu va putea să răspundă la nicio solicitare
 • prelucrarea în acest scop este necesară pentru ca Georgeta Cici să se conformeze obligațiilor sale legale și, prin urmare, temeiul juridic aplicabil îl reprezintă necesitatea procesării pentru respectarea obligațiilor legale ale controlorului de date – Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament. Când furnizați date cu caracter personal către Georgeta Cici, aceasta trebuie să le proceseze în conformitate cu legile aplicabile, care pot include păstrarea și raportarea datelor dumneavoastră personale autorităților oficiale pentru respectarea obligațiilor legale fiscale, vamale sau de altă natură.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale pot fi împărtășite, în scopurile enumerate în Art 6 lit. c) din Regulament unor persoane / entități diferite (denumite în continuare, colectiv, “Destinatari”):

 • Persoane, societăți sau firme profesionale care oferă pentru Georgeta Cici sfaturi și consultanță în materie de contabilitate, aspecte administrative, juridice, fiscale, financiare și de colectare a datoriilor legate de furnizarea Serviciilor;
 • Entități angajate în scopul furnizării de servicii (de exemplu, furnizori de servicii de găzduire sau furnizori de platforme de e-mail); și
 • Persoane autorizate să efectueze întreținerea tehnică (inclusiv întreținerea echipamentelor de rețea și a rețelelor de comunicații electronice).
 • Entitățile publice, organismele sau autoritățile cărora datele dumneavoastră personale le pot fi divulgate, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu ordinele obligatorii ale acelor entități, organisme sau autorități;

6. Reținerea datelor cu caracter personal

Datele personale procesate în scopurile stabilite în Secțiunea 3 (a) și 3 (b) vor fi păstrate pentru perioada considerată strict necesară pentru îndeplinirea acestor scopuri – în orice caz, dat fiind că aceste date cu caracter personal sunt procesate pentru furnizarea Serviciilor, Georgeta Cici le va păstra atâta timp cât durează statutul de limitare a răspunderii legate de furnizarea Serviciilor (așa cum este stabilit de legea aplicabilă), pentru a-și proteja interesele.

Pentru mai multe informații privind perioadele de păstrare a datelor personale ale Georgeta Cici și criteriile adoptate pentru stabilirea acestor perioade, vă rugăm să contactați: contact@georgetacici.ro

7. Drepturile persoanelor vizate

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul și prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Georgeta Cici nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Georgeta Cici va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: E-mail: contact@georgetacici.ro

În orice caz, vă rugăm să rețineți că în calitate de persoană vizată aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale efectuată prin intermediul acestui site web încalcă legea aplicabilă.

ActuaIizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Iunie 2024. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.